Jeolojik-Hidrojeolojik
Etüt ve Raporları

Proje için gerekli olan jeoloji ve hidrojeoloji raporlama işinde, araştırma çalışmalarının ayrıntıları sunulmakta ve istenilen ölçekte jeoloji haritaları oluşturulmaktadır.

Zemin ve Su Sondajı Hizmetleri

Her türlü zeminde proje için gerekli olan sondaj çalışmaları yapılmakta olup sahada ise SPT, UD numune alımı, presiyometre, inklinometre ve basınçlı su testi yapılmaktadır. Kuyu açma işlemleri için gerekli olan su yer tespitlerinin yapılmasının ardından su sondajları yapılmakta ve gereken su temini sağlanmaktadır.

Zemin Laboratuvar Hizmetleri

Her türlü zeminde yapılan araştırma sondajları ve araştırma çukurlarından alınan numuneler ile laboratuvar ortamında, birimin jeomekanik özelliklerini belirlemek amacıyla gerekli deneyler yapılmaktadır.

Jeofizik Hizmetleri

Zeminin durumunu ayrıntılı bir şekilde öğrenmek için uygulanan jeofiziksel deneyler (yer radarı, elektriksel ve sismik yöntemler) yapılmaktadır.

Jeoteknik Etüt Raporları

Projenin jeolojik etüt raporu ve zemin için gerekli olan deneylerin yapılmasının ardından elde edilen veriler ile jeoteknik analizlerin (Dips, GSI, RocLab, RMR, Kinematik ve Stabilite analizleri) sunulduğu raporlar yapılmaktadır.

Geoteknik Proje Raporları

Projenin jeolojik etüt raporu, zemin için gerekli olan deneyler ve jeoteknik çalışmalardan sonra elde edilen veriler ile gerekli analizler (Stabilite, Oturma, Taşıma gücü ve Sıvılaşma analizleri) ve zemin iyileştirmeleri sunulan raporlar yapılmaktadır.

Zemin İyileştirme
Projeleri ve Uygulamaları

Zemin iyileştirme çalışmaları için Fore kazık, Soil Mix, Jet Grout, Mini kazık, Pit deneyi, kazık süreksizlik testleri projeleri ve uygulamaları yapılmaktadır.

Heyelan Projeleri

Sahada yapılacak olan proje için stabilite problemi yaratması beklenen heyelanların tespiti, gerekli saha etütleri (sondaj, araştırma çukuru ve inklinometre), analizler ve zemin iyileştirmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Katek Mühendislik © 2021 | Tüm Hakları Saklıdır. Created by SD