Atıksu ve Yağmursuyu Hatları

İmara açılan yerlerin altyapısında doğacak problemleri önleme amacıyla biriken suların taşınmasına yönelik projelerin hazırlanması işi yapılmaktadır.

İçme suyu Hatları

İçme suyu olarak kullanma veya endüstri su ihtiyacı karşılanması için gerekli su hattı projeleri yapılmaktadır.

Arıtma Tesisleri

Temiz su olarak tabir edilen yüzey suları veya yeraltı sularından elde edilecek içme suyu ya da kullanma suyu olarak dönüştürülmesi için arıtma tesisleri projeleri yapılmaktadır.

Sulama ve Drenaj Sistemleri

Sulama projeleri ve sondasında drenaj yapılacak alanda, toprağa suyun geliş yönüne ve miktarına göre % 1 oranında bir eğim verilecek şekilde tasarlama yapılmaktadır.

Katı Atık Depolama Sistemleri

Yerleşim alanlarında ki katı atıklar için uygun depolama alanı seçimi ve projeleri yapılmaktadır.

Altyapı Planlaması

Sürdürülebilir kentleşme için gerekli altyapı planlamaları ve projeleri hazırlanmaktadır.

Katek Mühendislik © 2021 | Tüm Hakları Saklıdır. Created by SD